Bölümümüz, lisans düzeyinde diğer alan öğrencilerine pedagojik formasyon derslerini vermenin yanı sıra, yüksek lisans ve doktora programları açarak anabilim dalları bazında da eğitimlerini sürdürme görevlerini üstlenmiştir. Bunun yanı sıra, öğretim elemanları, hizmet-içi eğitim kursları ve seminerlerde de görev almaktadır.

Misyon

Eğitim Bilimleri Bölümü eğitim-öğretim, araştırma, bilim üretme ve toplumsal katkı sağlama görevlerini etkililikle gerçekleştirmeye çalışırken; öğrencilerini de demokratik değerleri özümsemiş, laik, çağdaş, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, araştıran, sorgulayan, düşünen, üreten ve değişimlere uyum sağlayabilen bireyler olarak yetiştirmeyi görev edinmiştir.