Program Geliştirme

Bir eğitim kurumunun çocuklar, gençler ve yetişkinler için sağladığı, milli eğitimin ve kurumun amaçlarının gerçekleştirilmesine dönük tüm faaliyetleri kapsar. Bir eğitim programını oluşturan temel öğeler amaç, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirmedir. Bu öğeler arasındaki dinamik ilişkileri araştırır. Sistemin bir öğesinde meydana gelen değişikliğin, sistemin diğer öğelerini ve tümündeki etkilerini inceler.

Sürekli değişen ve gelişen toplumun gereksinimleri, öğrencilerin gereksinimleri, bilgi, öğrenme ve öğretme konularında araştırma verilerinin eğitim programına yansıması için yapılan sürekli çabayı kapsar.

 

Prof. Dr. Ahmet MAHİROĞLU