Eğitim bilimleri bölümü uzman eğitim ve öğretim kadrosuyla eğitim bilimleri alanını geliştirmeye yönelik araştırma ve yayınlar yapmaktadır. Ayrıca kamu ve özel kurum ve kuruluşların insan kaynaklarını geliştirmeye yönelik potansiyel ve uygulamalara sahiptir. Bu amaçla başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve diğer bakanlıklara hizmet içi eğitim etkinliklerinde öğretim üyesi desteği verilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerinin iş ve görev analizleri ile meslek standartlarının oluşturulmasında ve öğretmen adaylarının okullarda yapacağı okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması yönergesinin hazırlanmasında bölümümüzün önemli katkıları vardır. Görsel medyada mesleki teknik eğitimin önemi ve gereği üzerine toplumu ve ilgili kuruluşları aydınlatıcı programlar gerçekleştirilmektedir. İnsan kaynaklarını geliştirmeye dönük eğitim programlarının tasarlanması, planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi, eğitim teknolojisi uygulamaları ve mesleki rehberlik konularında kurslar, seminerler ve projeler düzenlenebilmektedir.